###
Forradalom
Ennek az időszaknak az idővonala mindössze az 1989 december második felében történő eseményeket összegzi országos, valamint néhány város (Kolozsvár, Marosvásárhely) és kisrégió (Székelyföld, Partium) lokális szempontjából. A záróesemény mindegyik esetben a romániai magyarok helyi önszerveződési folyamatainak beindulása és ezek csatlakozása a Bukarestben működő ideiglenes vezetőséghez.
 
###
1989 decembere: országos események

Számos történeti munka, politikai elemzés foglalkozik a romániai rendszerváltás különböző momentumaival. Bár nem minden kérdésben született konszenzus (az események forradalmi, vagy államcsíny jellegére vonatkozólag), a decemberi események többségében indokolják a forradalom, vagy a forradalmi jelleg fogalomhasználatát. Abban is nagyjából egyetértés alakult ki a szakértők körében, hogy a rendszerváltás országos eseményeinek vizsgálatában magyar szempontból egyetlen esemény került be a hivatalos narratívába: a református templom előtt a Tőkés László kilakoltatása ellen indított tiltakozás. Az azutáni események teljes mértékben elveszítették magyar jellegzetességüket. 

Országos viszonylatban nagyjából a következő események különíthetőek szakaszokra, minden település sajátos perspektívájából:
- hírek a temesvári eseményekről; tűntetések/megtorlások;
- Ceauşescu menekülése és későbbi kivégzése, valamint ennek hatása a helyi hatalomra;
- a helyi magyar önszerveződések létrejötte spontán vagy bukaresti sugallatra, az RMDSZ bukaresti magalakulása, majd az ehhez való helyi kapcsolódás;
- a Nemzeti Megmentési Front, Király Károly és más magyar politikusok kormányzati részvétele. Ebben az esetben a kronológia nem kötelező „névsorolvasás” kíván lenni, hanem rövid kiindulópontot nyújt a fenti eseményekről, illetve lehetőséget ad a személyes emlékek beépítésére és a történetek tovább mélyítésére.

 
 
###
Kolozsvári események

Az 1989-es decemberi forradalom kolozsvári eseményei

 
 
###
Marosvásárhelyi események

Az 1989-es decemberi forradalom marosvásárhelyi eseményei

 
 
###
Székelyföldi események

Az 1989-es decemberi forradalom eseményei a székelyföldi városokban

 
 
###
Partiumi események

Az 1989-es decemberi forradalom eseményei a partiumi városokban

 
Cookie