A projektről

A 30 éve történt rendszerváltás eseményeit egyre inkább történelemként emlegetjük, noha még sokunk emlékezetében elevenen él, és jelenünket megannyi nyúlványával behálózza. Lőrincz József politológus egyik könyvében említi, hogy 1989–1990 még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt.” Hogyha a közelmúltban lezárult szocialista korszak és az 1989–1990-es fordulópont különböző változatokban élő történeteit felelevenítjük, akkor valójában a még vitatott, jelenünkre ható történések értelmezésének útján indulunk el.

Az Elmúlt jelen című projekt arra vállalkozik, hogy a rendszerváltást a romániai magyarok szemszögéből mutassa be.

A rendszerváltás kapcsán leginkább az 1989-es decemberi napokról szokás megemlékezni. Az eseményeket megelőző időszak és az utána következő hónapok viszont hasonlóan fontosak és kaotikusak voltak, különösen a romániai magyarok szempontjából. A rendszerváltás eseményeinek tényszerű rögzítését elvégezték ugyan, azonban értelmezésükre majd csak kellő történelmi távlatból (és további források nyilvánosságra hozásával) kerülhet sor.

Anélkül, hogy teljességre vagy egységes magyarázatokra törekednénk, projektünkben a jelen felől, tematikusan közelítjük meg mindazt, amire az elmúlt 30 év távlatából a szemtanúk emlékeznek. A tematikához kapcsolódó intézményekben (nem múzeumi helyszínek), sajátos korhangulatot árasztó, terekhez alkalmazkodó installációs kiállítás dolgozza fel a történéseket úgy, ahogy azokat a mindennapi emberek megélhették. A szuggesztív tárgyi környezet és a korszak jellegzetes médiumhasználata arra stimulálja a látogatót, hogy a saját jelenét az elmúlt évtizedek történéseinek folyamatában láthassa és értékelhesse.

Forrásdokumentumok, emlékiratok, naplók, kortárs műalkotások, fényképek és mozgóképek lesznek a legfontosabb mesélői a romániai magyarok közelmúlt történetének, amely hármas felosztásban mutatja be azt,

  •  hogy „mit tettünk le az asztalra” a szocializmus éveiben,
  • hogyan éltük át a forradalmi sorsfordító eseményeket, illetve
  • hogyan alakult az első szabad év.

Mit is adott nekünk ez a szabadság? Megismerhető-e az a múlt, amelyik meghatározza jelenünket?

Projektvezető: Kinizsi Zoltán

Tervezés és kivitelezés:
Blos-Jáni Melinda - vizuális kultúra kutató, egyetemi oktató
Fodor János - történész, egyetemi oktató
Miklósi Dénes - képzőművész
Molnár Beáta - kiadványszerkesztő
Butka Gergely - kommunikáció
Miklósi Dénes és Török Tihamér - grafikai terv
Lepedus-Siskó Péter - videó

Honlap: Hitter Technologies

© Eurotrans Alapítvány 2020, elnök: Nagy Zoltán Levente

Cookie