###
Kommunizmus
A kommunizmus időszakát magába foglaló idővonal a kommunista hatalomátvétel kezdeteitől egészen az 1989-es decemberi események kirobbanásáig kronologikus sorrendben mutatja be a romániai magyarság életének fontosabb történéseit. A különböző, főleg politikatörténeti szempontból releváns törésvonalak összesen öt jól elkülöníthető alkorszakot alkotnak az 1944–1989 közötti idősávban.
 
 
###
Forradalom
Ennek az időszaknak az idővonala mindössze az 1989 december második felében történő eseményeket összegzi országos, valamint néhány város (Kolozsvár, Marosvásárhely) és kisrégió (Székelyföld, Partium) lokális szempontjából. A záróesemény mindegyik esetben a romániai magyarok helyi önszerveződési folyamatainak beindulása és ezek csatlakozása a Bukarestben működő ideiglenes vezetőséghez.
 
 
###
1990 - a rendszerváltás éve
1990 idővonala a január és december közötti történéseket mutatja be két alkorszakra bontva, melyek nem különülnek el élesen egymástól. 1990 első hónapjainak euforikus optimizmusa, majd a márciusi eseményeket és a májusi választásokat követő részleges kiábrándulás nem törte meg azt a szervező energiát, melynek bizonyos utóhatásai máig érezhetők és intézményei napjainkban is velünk élnek.
 
Cookie