Könyvészet

Alexandru Duțu: Revoluția din 1989. Cronologie, Editura Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, Bukarest, 2006.

Balogh Edgár: Számadásom (1956–1993). Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1999.

Bárdi Nándor – Éger György (szerk.): Magyarok Romániában 1990-2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. Károli Gáspár Református Egyetem- L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2017.

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.):  Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/

Bárdi Nándor – Gidó Attila – Novák Csaba Zoltán (szerk.): Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990). Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kolozsvár, 2014.

Benedek József (szerk.): Románia – Tér, gazdaság, társadalom. Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Benedek József (szerk.): Erdély – Tér, gazdaság, társadalom. Iskola Alapítvány Kiadó- Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2020.

Bottoni, Stefano: Sztálin a székelyeknél. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.

Costache Codrescu: Armata Română în revoluţia din decembrie 1989. Institutul de Istorie şi Teorie Militară, Bukarest, 1994.

D. Lőrnicz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2004.

Domokos Géza: Esély. Visszaemlékezés 1989–1992. 1–3. kötet. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996–1998.

Fábián Ernő: Naplójegyzetek 1980–1990. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010.

Fedinec Csilla – Szarka László – Vizi Balázs, (szerk.): Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.

Gáll Ernő: Napló I. (1977–1990), Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003.

Gagyi József: Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009.

Gagyi József: A krízis éve Székelyföldön: 1949. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004.

Józsa Erika – Simonffy Katalin – Tomcsányi Mária: A mi magyar adásunk, 1969–1985. Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2014.

Kántor Lajos: A Hívó Szó és a Vándor idő: emlékezések, dokumentumok. 1989. december 23.– 1990. április-május. Komp-Press Kiadó- Kolozsvár Társaság, Kolozsvár, 2010.

Kiss Tamás: Adminisztratív tekintet. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2011.

Kuszálik Péter: Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében. http://rmdszkronologia.adatbank.transindex.ro/

László Márton – Novák Csaba Zoltán: A szabadság terhe – Marosvásárhely, 1990. március 16–21. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012.

Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)Hallgatásra ítélve: Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960). Lector Kiadó – Varadinum Alapítvány Kiadó – Iskola Alapítvány Kiadó, Marosvásárhely – Nagyvárad – Kolozsvár, 2019.

Novák Csaba Zoltán – Tóth-Bartos András – Kelemen Kálmán Lóránt: Újjászületés. Háromszékből Kovászna: Kovászna megye megszervezése és intézményesülése, 1968–1972. Háromszék Vármegye Kiadó – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013.

Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceașescu-rendszer magyarságpolitikája 1965–1974. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011.

Novák Csaba Zoltán: Holtvágányon. A Ceașescu-rendszer magyarságpolitikája 1974–1989. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016.

Ovidiu Ghitta (szerk.): Istoria Universităţii Babeş–Bolyai, Editura Mega, 2012.

Papp Z. Attila: A romániai magyar oktatás helyzete 1989 után: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m980321.htm

Peter Siani-Davies: Revoluţia Română din decembrie 1989. Editura Humanitas, Bucureşti, 2006.

Rogers Brubaker – Feischmidt Margit – Jon Fox – Liana Grancea: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011.

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2017. http://udvardy.adatbank.transindex.ro/

Udvardy Frigyes: Románia 1989–1996. http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=54

Ütő Gusztáv: Akcióművészet Székelyföldön. Sepsiszentgyörgy Kiadó, 2014.

Vécsi Nagy Zoltán (szerk.): 100 év – erdélyi magyar képzőművészet. Iskola Alapítvány Kiadó, Kolozsvár, 2019.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1989. http://vincze.adatbank.transindex.ro/index.php

Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. Státus, Csíkszereda, 1999.

Vincze Gábor: Történeti kényszerpályák - kisebbségi reálpolitikák II. (Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989). Jakabffy Elemér Alapítvány, Teleki László Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003.

Virág György: Napló. 1988–2004. Pro-Print Könykviadó, Csíkszereda, 2011.

Cookie