###
Kolozsvári események

Az 1989-es decemberi forradalom kolozsvári eseményei

 
###
1989. december 22.

Kolozsvári forradalmi események: 28 halott, 84 sebesült. Az Igazság kolozsvári napilap Szabadságra változtatta a nevét, a román laptárs a korábbi Făclia (Fáklya) is Adevărul (Igazság), majd pár lapszám után az Adevărul în libertate (Igazság a szabadságban) címre változott.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 23.

Megalakult a Kolozsvári Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Kolozsvári magyar értelmiségiek közzétették a Hívó Szó című röpiratot. Aláírók: Balázs Sándor, Balogh Edgár, Balogh Ferenc, Benkő Samu, Cseke Péter, Csép Sándor, Cs. Gyimesi Éva, Csetri Elek, Gáll Ernő, Jakó Zsigmond, Jenei Dezső, Kántor Lajos, Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Nagy György.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 24.

1989. december 24. Megalakult a Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács a (későbbi) Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi szervezeteként. Javasolták december 17-ének nemzeti gyásznappá történő nyilvánítását.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 25.

A Kolozsvári területi Rádióstúdió megkezdte adását román és magyar nyelven, 6-14 és 16-22 óra között. A Megyei Könyvtárban, a könyvtári munkaközösségen belül megalakult a Nemzeti Megmentési Tanács, amely többek közt a szabad, cenzúramentes olvasást tűzte ki célul.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 26.

A Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács tagtoborzó közleményt adott ki, illetve a Romániai Magyar Demokrata Szövetségbe való belépési nyilatkozatokat közölt, melyeket a Magyar Színház ideiglenes irodájában lehetett beadni.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 27.

Szivárvány címmel óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló kislap indult (korábban a Haza Sólymai címet viselte). A Napsugár nem változtatta meg címét, azonban formájában és szerkezetében is átalakult. Az Unitárius Egyház körlevelet küldött ki, melyben ismertette az 1989. december 23-án a Nemzeti Megmentési Frontnak küldött táviratát, melyben egyetértenek a NMF működési elveivel és a vallásszabadság szabad gyakorlásával. A Magyar Demokrata Ifjak Szövetsége (MADISZ) megtartotta alakuló ülését.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 28.

1989. december 28.

Megalakult a Kolozsvári Tanügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete. Programtervezetében szó esett valamennyi tantárgy anyanyelvi oktatásának biztosításáról. 

Részletesebb eseménykronológiáért a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet adatbázisát lehet böngészni:

https://issuu.com/vadlaci/docs/kolozsvar

Képek Tedd hozzá
 
Cookie