###
Partiumi események

Az 1989-es decemberi forradalom eseményei a partiumi városokban

 
###
1989. december 21.

Nagyváradon és Szatmárnémetiben több vállalatban és gyárban nagygyűlést tartottak, ahol elítélték a temesvári eseményeket és állást foglaltak a párt főtitkára és államelnök Nicolae Ceauşescu mellett. Későbbi újságcikkekből kiderül, hogy Szatmárnémetiben egyesek megtagadták a temesvári események elítélését, pl. Czintos József színész és Parászka Miklós rendező. A Constructorul kisipari vállalatnál Ludescher László munkást kérték fel az esemény elítélésére, ő azonban a vérontás elkerülésének fontosságát hangsúlyozta, holott a hivatalos nyilatkozatban nem volt szó erről.

Szatmárnémetiben a nap folyamán a televízióból és rádióból hallott hírek hatására tüntetésre került sor a város új főterén, a közigazgatási palota előtt. Megszólaltak a harangok és a gyárak kürtjei, a megye addigi vezetői elhagyták az épületet. A spontán megmozdulások nyomán a hadsereg a megyében is a nép oldalára állt.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 22.

Nagyváradon spontán tüntetés alakult a Városháza előtti téren. Magyar vezetők visszaemlékezése szerint aznap este megalakult a helyi RMDSZ. A hivatalos alakuló gyűlésre másnap került sor a Székesegyház templomkertjében.

Szatmárnémetiben a közigazgatási palota elfoglalása után megalakult a Nemzeti Megmentési Front Szatmár Megyei Tanácsa. Bár a megyében számottevő a magyarok aránya, mindössze egyetlen magyar tagja volt: Antal István.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 23.

Megalakult a Nemzeti Megmentési Front Bihar Megyei Tanácsa. Nagyváradon is spontán tüntetés alakult a Városháza előtti téren. Fő követeléseik a szabadság, testvériség és demokrácia voltak.

A Szatmári Hírlap e naptól kezdődően Szabad Szatmári Hírlap címen jelent meg. 

Szatmárnémetiben is nagygyűlést tartottak a közigazgatási palota előtt. Antal István, a NMF tagja 7 pontban ismertette a Szatmár megyei magyar dolgozók követeléseit: egyenlő jogokat valamennyi nemzetiségnek; jogot az anyanyelvi oktatásra minden szinten; jogot az anyanyelvű kultúra szabad gyakorlására; szatmári magyar líceum újjáélesztését; anyanyelvi intézményeket; szabad nyelvhasználatot az intézményekben; helységek neveinek magyar használatát; önálló nemzetiségi képviseleti szervet, szabad vallásgyakorlást.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 26.

Bihar megyében a NMF Ideiglenes Megyei Tanácsa biztosította a területi, gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységet, valamint a Nagyváradra érkező segélyek elosztását. Kérték, hogy minden helység, gazdasági egység vagy intézmény válassza meg a Nemzetmentő Front ideiglenes helyi tanácsait és a dolgozók új tanácsát. A néhány nappal azelőtt megalakult RMDSZ tagjai bejelentették, hogy ők a Bihar megyei magyarok törvényes képviselői.

Szatmárnémetiben a színházban tartott gyűlésen kimondták a Románia Magyar Demokrata Szövetség Szatmár Megyei szervezetének megalakulását. Az ülésen több százan vettek részt, sokan csak hangosbemondóról tudták követni a bent zajló eseményeket.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1989. december 29.

Nagyváradon a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület lelkészi gyűlésén a résztvevők elhatárolták magukat Papp László püspök tevékenységétől. A gyűlésen részt vett Tőkés Lászlót is, akit hatalmas ovációval fogadtak. Papp László nagyváradi püspök kénytelen volt lemondani és külföldre távozni.

 
 
###
1989. december 30.

Nagyváradon a Fáklya szerkesztősége bejelentette, hogy 1990. január 1-től Bihari Napló címmel jelenik meg a lap. A NMF Bihar megyei bizottsága keretében megalakult a nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozó bizottság.

Szatmár megyében a NMF megyei szervezete csak a helyi RMDSZ megalakulása után fogadott magyar tagot is. E napon alelnöknek választották Formanek Ferencet, illetve a tanács tagjai közé bekerült 10 magyar személy is.

Részletesebb eseménykronológiáért a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet adatbázisát lehet böngészni:

Máramarossziget: https://issuu.com/vadlaci/docs/maramarossziget

Nagybánya: https://issuu.com/vadlaci/docs/nagybanya

Nagyvárad: https://issuu.com/vadlaci/docs/nagyvarad

Szatmárnémeti: https://issuu.com/vadlaci/docs/szatmarnemeti

Zilah: https://issuu.com/vadlaci/docs/zilah

 
Cookie