###
1949. június 4.

Csíksomlyón megtartották a korszak utolsó hagyományos szokásrend szerinti búcsúját, melyet hosszú szünet követett a rendszerváltásig. A hagyományosan százezres tömeget vonzó zarándoklat és búcsúesemény korábban is nagy népszerűségnek örvendett. A gyimesi hívek fehér lovat ajándékoztak Márton Áronnak, ezzel jelent meg a búcsún. Az 1946-os búcsúkor a következőket mondta: „Kicsiny nép vagyunk, de kicsinységünk ellenére is tartós békére vágyakozunk és az új rend felépítésére készülő népek családjának hasznos tagjai kívánunk lenni. A múltkori békeszerzésnél az önrendelkezés jogán számos népnek tették lehetővé, hogy fajtestvéreivel együtt és egy államban éljen; tőlünk akkor ezt a jogot megtagadták. Igazságunk tudatában és a változatlan természeti és isteni törvények alapján kérjük azokat, akiknek fölöttünk hatalma van - minden hatalom onnan felülről adatott! - ne feszítsék népünket egy újabb ítélettel a régi keresztre.” Ugyanakkor kínosan ügyelt, hogy az esemény nehogy nyílt politikai tüntetéssé váljon: „Aggódtak a hatóságok, hogy nyílt politikai tüntetések lesznek. De ti imádkozni jöttetek ide, és én épültem azon példás fegyelmen, amelyet útközben tanúsítottatok. Ugyanilyen fegyelmezetten térjetek vissza.” Hasonlóan kifejező és markáns gondolatokat tartalmazott az 1949-es, utolsó búcsúkor elmondott beszéde is: „Tavaly óta nehéz és veszedelmes körülmények közé kerültünk. Nincs más, ki védelmet adjon, csak az Isten. Ő mindenkor és mindenki ellen megvéd. Azok, akik halottaknak hittek, és a mi temetésünkre jöttek, az ellenkezőjéről győződhettek meg. Túlerővel, aránytalan erővel állunk szemben, ostromlott vár vagyunk, de van, aki megvédelmezzen.” A búcsút követően összehívta a csíki papságot, hogy megbeszélje velük az állam által követelt új Statútum kérdését. Kijelentette, hogy ha a hatóságok olyat követelnek tőle, ami hitével és az egyház érdekeivel ellenkezik, abba nem egyezik bele.
Beszédek forrása: 
https://martonaronmuzeum.ro/hu/documents/marton-aron-beszedei#1946 
https://ersekseg.ro/hu/node/3352

Képek Tedd hozzá
 
Cookie