###
1949. március 3-5.

A Román Munkáspárt Központi Bizottsága plenáris ülésén meghirdette a kollektivizálás beindítását és a kulákok elleni megszorító intézkedéseket. Ugyanekkor zajlott a nagybirtokos, arisztokrata családok „relokalizációja”, valamint javaik elkobzása.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie