###
1975

1975-ben az RKP sajtóbizottsága elrendelte az összes sajtótermék terjedelmének és példányszámának drasztikus csökkentését, s egyúttal megemelték azok árát is. Bár továbbra is jelentek meg kulturális folyóiratok (A Hét, Korunk), gyermeklapok (Jóbarát, A Haza Sólymai), tudományos folyóiratok (Matematikai Lapok, NYIRK), viszont az 1980-as évektől ezek pusztán a román nyelvű kiadások fordításai voltak, vagy pedig az RKP propagandaeszközeivé silányultak.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie