###
1965. március 19.

Meghalt Gheorghe Gheorghiu-Dej, 22-én pedig megválasztották első titkárnak Nicolae Ceaușescut. Augusztusban a Nagy Nemzetgyűlés elfogadta az új alkotmányt. Az ország új megnevezése: Románia Szocialista Köztársaság. Az új alkotmány 17. cikkelyében a nemi, faji, vallási és egyéb jogegyenlőség szavatolását említi, az országban élő nemzeti kisebbségekről a 22. szakasz szól: „Románia Szocialista Köztársaságban az együttélő nemzetiségeknek biztosítva van az anyanyelv szabad használata, továbbá könyvek, folyóiratok, színházak és a minden fokú oktatás saját nyelvükön. Azokban a közigazgatási-területi egységekben, amelyekben a román lakosságon kívül más nemzetiségű lakosság is él, minden szerv és intézmény szóban és írásban az illető nemzetiség nyelvét is használja, és tisztviselőket nevez ki ezek soraiból vagy más olyan állampolgárok közül, akik ismerik a helyi lakosság nyelvét és életmódját.” Ezek alkalmazása igencsak esetleges a korszakban.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie