###
1958. május 24.

Bejelentették a szovjet csapatok kivonását Romániából. A kemény tárgyalások eredményeként elért csapatkivonást a Szovjetunió geopolitikailag is indokoltnak tarthatta. A román fél számára ez jelentette a „külön utas” politika kezdetét, amely a Ceaușescu-időszakban teljesedhetett ki, a gyakorlatban pedig hosszú távon teret engedett a nacionalizmusnak. A szovjet csapatok távozása nemcsak fontos szimbolikus lépésként értelmezhető, hiszen a 35 ezer szovjet katona ellátásának megszűnése számottevő gazdasági tehermentesítést is jelentett az országnak. A sztálini típusú erőltetett iparosítás, majd átalakítás eredményeként Szovjetunió gazdaságpolitikájával szemben Románia ellentétes álláspontot képviselt. A KGST keretén belüli, államok feletti gazdasági struktúrák kiépítését a román pártvezetés hevesen ellenezte.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie