###
1956. október-november.

A magyarországi forradalom hatására, melynek híre közvetlen (rádió) és közvetett (ismerősök elbeszélése) csatornákon keresztül gyorsan elterjedt Romániában is, különböző szervezkedések történtek: teljhatalmú megbízottakat küldtek ki a határmenti, vegyes lakosságú és politikailag „érzékenyebbnek” tartott tartományokba: Fazekas Jánost Marosvásárhelyre, a Magyar Autonóm Tartomány székhelyére, Miron Constantinescut Kolozsvárra küldték, és további magyar származású, vagy magyarul is tudó vezetőket a szintén „gócpontoknak” tartott Nagyváradra, Nagybányára és Temesvárra. A kisebb szervezkedésekért és utcai megmozdulásokért a későbbi időszakban többségében kiskorú, illetve fiatal korosztályú diákok, egyetemi hallgatók és tanáraik ellen súlyos ítéletek születtek.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie