###
1947. december 30.

Lemondatták I. Mihály román királyt, és a 363. számú alkotmányozó törvény kikiáltotta a Román Népköztársaságot (Republica Populară Română), ezzel hatályon kívül helyezve az 1923-as alkotmány jogfolytonosságát. Januárban a harmadik Groza-kormány kinevezésével gyakorlatilag lezárult a kommunista hatalomátvétel. A pártállami rendszer élén állt a kommunista Román Munkáspárt (Partidul Muncitoresc Român), melynek első titkára és vezetője Gheorghe Gheorghiu-Dej volt.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie